Hoe tilt u uw klantendienst expertise naar het volgende niveau?

Bij organisaties waar men intern in de klantendienst voorziet komt er naast klantgerichtheid en de kwalitatieve behandeling van de interactie steeds meer nadruk op innovatie en expertise. Lees hier hoe u uw interne klantendienst naar het volgende niveau tilt.
 

Improving the quality by coaching the customer contact professional

Organisatiebrede bewustwording

Heel wat organisaties hechten een steeds groter belang aan een goed functionerende klantendienst. Dit belang van customer contact dient niet enkel bewust te zijn bij het management maar bij iedereen die actief meewerkt in een klantgerichte organisatie. Het antwoord op de vragen waarom klantcontact zo belangrijk is, waarom de klant echt centraal staat en waarom men een customer focused strategy hanteert zou dan ook door iedereen binnen de organisatie gekend moeten zijn. Enkel zo kan men ervoor zorgen dat de klant echt centraal staat.

Stap mee in de ontwikkeling

Klantcontact evolueert razendsnel. Het is dan ook van belang voor de interne klantendienst om deze ontwikkelingen te kennen maar ook zich als departement te durven vernieuwen. Interne klantendiensten hebben vaak de neiging te focussen op de dagdagelijkse operationele activiteit, maar verliezen zo de langetermijnvisie. Denk er dan ook aan om bij te dragen aan innovatie in kader van coaching, werkwijze, meetbaarheid en technologie.

Expertise op verschillende vlakken

Een 3de element is expertise, niet enkel op adviseurniveau, maar ook zeker op vlak van begeleiding en ondersteunende diensten. Zo is een professionele begeleiding onontbeerlijk om het team via kennisdeling, coaching en opvolging bij te staan. Daarnaast dienen zowel de klantcontactmedewerkers alsook de leidinggevenden de juiste tools tot hun beschikking te hebben. Het IT-departement, bij het inrichten van de interactieflow, of capaciteitsmanagement zijn bovendien primordiaal om een goed klantcontact te verwezenlijken. Deze diensten hebben immers rechtstreeks invloed op het technische verloop van het gesprek of de bereikbaarheid en bijgevolg dus ook op de customer experience.

Verspreid het belang van klantcontact binnen uw organisatie, ga mee in de razendsnelle ontwikkelingen en vergaar expertise. Dit niet enkel in interactieafhandeling maar ook in omkadering. Zo zorgt u ervoor dat uw interne klantendienst kwalitatief werk levert en bestand is tegen toekomstige uitdagingen.

Op zoek naar begeleiding om de kwaliteit van uw interne klantendienst te verhogen? Neem dan vrijblijvend contact op met ContactExpert.